Regulamin sklepu Insignis

I. Informacje o firmie

1.       Sklep internetowy sklep.insignis.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę: Insignis Media Paweł Brzozowski Tomasz Brzozowski s.c., ul. Lubicz 17D/21-22, 31-503 Kraków, NIP: 677 229 9232, Regon 120538181, zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

2.       Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3.       Wszelkie informacje na temat Sklepu, zamówień, reklamacji, itp. można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 515 714 532 (opata zgodnie z cennikiem operatora) w dni robocze,

w godzinach 09:00-15:00 lub pod adresem e-mail sklep@insignis.pl

4.       Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez sklep kształtowały prawa i obowiązki konsumentów w sposób zgodny z dobrymi obyczajami
z uwzględnieniem jego interesów.

5.       Zamawiający w sklepie internetowym www.sklep.insignis.pl zwany „Klientem” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie www.sklep.insignis.pl lub składania zamówienia Klient zostanie poproszony
o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

6.       Wszystkie ceny na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7.       Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

II. Zamówienia i sposób ich realizacji

1.       Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.insignis.pl

2.       Po złożeniu zamówienia klient dostaje informację o jego przyjęciu na adres e-mail podany przy rejestracji, lub zakupie jako „Gość” . W tej wiadomości znajdują się m.in.:

·         liczba i cena zamówionych produktów, wraz z podatkiem;

·         koszty dostawy i ewentualnie koszty wybranego sposobu płatności;

·         przewidywany termin realizacji zamówienia.

3.       Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

·         w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - natychmiast po potwierdzeniu złożonego zamówienia;

·         w przypadku zamówień płatnych z góry - w chwili zaksięgowania na koncie sklepu wpłaty za zamówienie.

4.       Od momentu złożenia zamówienia, do momentu jego realizacji klient może anulować złożone przez siebie zamówienie poprzez odpowiedni link w Panelu Klienta, jak również kontaktując się ze sklepem e-mailowo bądź telefonicznie.

5.       Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od potwierdzenia złożonego zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

6.       Zamówienia na produkty mające czas realizacji powyżej 48 godzin są sprowadzane na zamówienie. W tych przypadkach sklep nie gwarantuje realizacji zamówienia, jeśli wyczerpie się nakład produktu lub żaden z dostawców nie będzie mógł danego produktu dostarczyć. W takiej sytuacji zamówienie zostaje anulowane i wpłacone przez klienta pieniądze zostają zwrócone w całości na wskazane konto.

7.       Termin otrzymania zamówienia przez klienta to czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy zamówienia, zależny od wybranej formy przesyłki. Więcej informacji o czasie realizacji zamówienia.

8.       Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

·         przy odbiorze - za pobraniem

·         z góry przelewem elektronicznym za pośrednictwem firmy PayPal bądź Przelewy24.pl,

9.       Zamówienia zagraniczne mogą być opłacane tylko z góry.

III. Zwroty, odstąpienie od umowy.

1.       Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia.

2.       Aby odstąpić od umowy, należy przesłać jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: sklep@insignis.pl wraz z informacjami pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację zamówienia (np. numer zamówienia, adres dostawy), a następnie zwrócić towar zgodnie
z informacjami przesłanymi przez Sklep w odpowiedzi na oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3.       W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep gwarantuje zwrot w ciągu 7 dni pełnej kwoty zamówienia, wraz z kosztami przesyłki. Zwrot płatności zostanie dokonany takim samym sposobem, w jaki została ona poniesiona, chyba że jest to niemożliwe (w takim przypadku - przelewem na wskazane konto bankowe).

4.       Klient może także w ciągu 14 dni zwrócić część zamówienia (np. niektóre zakupione produkty), w takim przypadku Sklep gwarantuje zwrot ceny tych towarów w momencie ich zamawiania oraz zwrot kosztów przesyłki, proporcjonalnie do wartości całego zamówienia.

5.       Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Klient ponisi koszty odesłania towaru.

Adres do zwrotów:
Sklep Insignis Miodowa 18
38-455 Głowienka

POBIERZ FORMULARZ

IV. Reklamacje

1.       W razie wszelkich niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub braku elementów klient może złożyć reklamację pod adresem e-mail: sklep@insignis.pl podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (np. adres dostawy, numer zamówienia, itp.) i dokładnie opisując problem.

2.       Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), klient może zdecydować czy Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

3.       Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.

4.       W przypadku konieczności zwrotu produktu Sklep wzywa kuriera ,który podejmuje paczkę od klienta. Klient nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów.

5.       W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconych za towar oraz koszt dostawy.

V. Obowiązki informacyjne

1.       Administratorem danych osobowych klienta jest Insignis Media Paweł Brzozowski Tomasz Brzozowski s.c., ul. Lubicz 17D/21-22, 31-503 Kraków, NIP: 677 229 9232, Regon 120538181, kontakt: sklep@insignis.pl

2.       Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania umowy, realizacji obowiązków wynikających z umowy, dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.       Podstawą przetwarzania danych osobowych:

a)      zgoda udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b)      w związku z koniecznością wykonania umowy (np. w zakresie zapewnienia poprawnej jakości usług) jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)       w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w zakresie wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych)  jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d)      w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń) jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.       Podanie przez klienta danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest zaś dobrowolne, niepodanie danych osobowych spowoduje bowiem niemożność realizacji umowy.

5.       Dane osobowe w ramach strony www.sklep.insignis.pl przekazywane są następującym podmiotom:

a)      procesorom w związku ze zleconymi przez Sklep działaniami realizowanymi w jego imieniu, np. firmom z branży IT;

b)      firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do klienta przesyłki;

c)       operatorom płatności dostępnych na stronie Sklepu;

d)      podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6.       Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania umowy, czyli przez czas długości przedawnienia roszczeń.

7.       Administrator danych osobowych zapewnia klientowi prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot danych osobowych może również złożyć do  Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ma prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych podmiotowi danych przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto, podmiotom danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

8.       Dane osobowe klienta mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

a)     działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);

b)     wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, m.in. Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;

c)     wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (m.in: Google adsense).

9.       Administrator danych korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany to profilowanie wykonywane w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie klienci będą otrzymywać (oferta dopasowana do potrzeb).

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.

Produkt został dodany do listy życzeń