Polityka sklepu Insignis

I. Informacje o firmie

1.       Sklep internetowy sklep.insignis.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę: Insignis Media Paweł Brzozowski Tomasz Brzozowski s.c., ul. Lubicz 17D/21-22, 31-503 Kraków, NIP: 677 229 9232, Regon 120538181, zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

2.       Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3.       Wszelkie informacje na temat Sklepu, zamówień, reklamacji, itp. można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 126360190 (opata zgodnie z cennikiem operatora) w dni robocze,
w godzinach 09:00-15:00 lub pod adresem e-mail sklep@insignis.pl

4.       Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez sklep kształtowały prawa i obowiązki konsumentów w sposób zgodny z dobrymi obyczajami
z uwzględnieniem jego interesów.

5.       Zamawiający w sklepie internetowym www.sklep.insignis.pl zwany „Klientem” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie www.sklep.insignis.pl lub składania zamówienia Klient zostanie poproszony
o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

6.       Wszystkie ceny na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7.       Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

Produkt został dodany do listy życzeń