REGULAMIN

I. Informacje o firmie

Sklep internetowy sklep.insignis.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez firmę:

Insignis Media

ul. Lubicz 17D/21-22

31-503 Kraków

NIP: 677 229 92 32

Regon 120538181

zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Wszelkie informacje na temat Sklepu, zamówień, reklamacji, itp. można uzyskać pod numerem telefonu (+48) xxxxxxx (opłata zgodnie z cennikiem operatora) w dni robocze, w godzinach 09:00-18:00 lub pod adresem e-mail sklep@insignis.pl

Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez sklep kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

Zamawiający w sklepie internetowej www.sklep.insignis.pl zwany „Klientem” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie www.sklep.insignis.pl lub składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu

Wszystkie ceny na stronie Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

II. Zamówienia i sposób ich realizacji

Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.insignis.pl

Po złożeniu zamówienia klient dostaje informację o jego przyjęciu na adres e-mail podany przy rejestracji, lub zakupie jako „Gość” . W tej wiadomości znajdują się m.in.:

liczba i cena zamówionych produktów, wraz z podatkiem

koszty dostawy i ewentualnie koszty wybranego sposobu płatności

przewidywany termin realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - natychmiast po potwierdzeniu złożonego zamówienia

w przypadku zamówień płatnych z góry - w chwili zaksięgowania na koncie sklepu wpłaty za zamówienie

Od momentu złożenia zamówienia, do momentu jego realizacji klient może anulować złożone przez siebie zamówienie poprzez odpowiedni link w Panelu Klienta, jak również kontaktując się ze sklepem e-mailowo bądź telefonicznie.

Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od potwierdzenia złożonego złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

Zamówienia na produkty mające czas realizacji powyżej 48h są sprowadzane na zamówienie. W tych przypadkach sklep nie gwarantuje realizacji zamówienia, jeśli wyczerpie się nakład produktu lub żaden z dostawców nie będzie mógł danego produktu dostarczyć. W takiej sytuacji zamówienie zostaje anulowane i wpłacone przez klienta pieniądze zostają zwrócone w całości na wskazane konto.

Termin otrzymania zamówienia przez klienta to czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy zamówienia, zależny od wybranej formy przesyłki. Więcej informacji o czasie realizacji zamówienia.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

przy odbiorze - za pobraniem

z góry przelewem elektronicznym za pośrednictwem firmy PayPal i Przelewy24.pl

Zamówienia zagraniczne mogą być opłacane tylko z góry.

III. Zwroty, odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia.

Aby odstąpić od umowy, należy przesłać jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres sklep@insignis.pl wraz z informacjami pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację zamówienia (np. numer zamówienia, adres dostawy, itp.) a następnie zwrócić towar zgodnie z informacjami przesłanymi przez Sklep w odpowiedzi na oświadczenie odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sklep gwarantuje zwrot w ciągu 7 dni pełnej kwoty zamówienia, wraz z kosztami przesyłki. Zwrot płatności zostanie dokonany takim samym sposobem, w jaki została ona poniesiona, chyba że jest to niemożliwe (w takim przypadku - przelewem na wskazane konto bankowe).

Klient może także w ciągu 14 dni zwrócić część zamówienia (np. niektóre zakupione produkty), w takim przypadku Sklep gwarantuje zwrot ceny tych towarów w momencie ich zamawiania oraz zwrot kosztów przesyłki, proporcjonalnie do wartości całego zamówienia.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Adres do zwrotów:

Sklep Insignis

Miodowa 18

38-455 Głowienka

IV. Reklamacje

W razie wszelkich niezgodności zawartości paczki ze złożonym zamówieniem, uszkodzenia produktu lub braku elementów klient może złożyć reklamację pod adresem e-mail sklep@insignis.pl podając dane niezbędne do identyfikacji zamówienia (np. adres dostawy, numer zamówienia, itp.) i dokładnie opisując problem.

Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), klient może zdecydować czy Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, zaakceptuje obniżoną cenę lub wybierze inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.

W przypadku konieczności zwrotu produktu Sklep wzywa kuriera, który podejmuje paczkę od klienta. Klient nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów.

W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.

V. Załączniki

Polityka prywatności i wykorzystanie plików cookies

Wzór odstąpienia od umowy


POLITYKA PRYWATNOŚCI  1. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Klienta w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego sklep.insignis.pl są przetwarzane przez firmę Insignis Media z siedzibą ul. ul. Lubicz 17D/21-22 31-503 Kraków NIP: 677 229 92 32 Regon 120538181 która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.).


Dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:


a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta zamówień;


b) w celu realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego sklep.insignis.pl


c) w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);


d) jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, dane osobowe będą przetwarzane również w celu przekazywania informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym sklep.insignis.pl


Powierzając nam swoje dane osobowe Klient ma prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane w koncie Klienta można samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Twoje konto”). W celu usunięcia całego konta Klienta, należy skontaktować się z nami poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@insignis.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym sklep.insignis.pl Jeśli Klient chciałby zrezygnować z otrzymywania newslettera to może to zrobić samodzielnie (zakładka „Twoje konto”, odnośnik „Newsletter”)


  1. Zasady bezpieczeństwa

Insignis Media S.C zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:


a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,


b) uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,


c) adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe, dokładne i aktualne


d) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,


e) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,


f) bezpiecznie przechowywane,


g) nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.


  1. Informacje techniczne

Informacje techniczne – pliki cookie


Podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego sklep.insignis.pl na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego sklep.insignis.pl tzw. pliki cookie.


Używane na stronach sklep.insignis.pl pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkownika.


Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli Klient nie zgadza się na zapisywanie tych plików na urządzeniu, musi odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.


Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.


Dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.